Toeslagen

Toeslagen vormen een aanvulling op uw inkomen. Ik kijk of u toeslag kunt krijgen, zoals huurtoeslag, kindgebonden budget, kinderopvangtoeslag of zorgtoeslag,

Huurtoeslag

Niet iedereen die huurt kan huurtoeslag krijgen. Om in aanmerking te komen, mag u niet te veel verdienen. Ook mag de huur niet te hoog, maar ook niet al te laag zijn. Hoe hoog uw inkomen mag zijn, hangt af van uw huur, uw leeftijd en de samenstelling van uw huishouden. Tevens mag ook niet te veel vermogen hebben, zoals spaargeld. Ook niet voor álle zelfstandige woningen kunt u huurtoeslag krijgen. Voor een woonboot of recreatiewoning kunt u bijvoorbeeld geen huurtoeslag krijgen, ook al zijn dit zelfstandige woonruimten. Voor sommige onzelfstandige woningen kunt u juist wél weer huurtoeslag krijgen.

Kindgebonden budget

Kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor kinderen tot 18 jaar. Die krijgt u naast de kinderbijslag. De ouder die de kinderbijslag op zijn naam heeft bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB), krijgt ook het kindgebonden budget. Het hangt van het aantal kinderen af waar de grens precies ligt. Met een proefberekening kan gekeken worden of uw inkomen niet te hoog is.

Kinderopvangtoeslag

U wilt dat uw kinderen goed opgevangen worden terwijl u werkt, dit is echter niet goedkoop. Daarom is er de kinderopvangtoeslag: een tegemoetkoming in de kosten van geregistreerde opvang. Een deel van de kosten van de opvang betaalt u uit eigen zak, dat is de verplichte eigen bijdrage. Met de kinderopvangtoeslag kunt u het andere deel betalen. 

 

Zorgtoeslag

Een zorgverzekering is niet goedkoop. Daarom is er zorgtoeslag: een bijdrage van de overheid om de zorgverzekering betaalbaar te houden. Om recht op zorgtoeslag te hebben, moet u in ieder geval een Nederlandse zorgverzekering hebben. Ook mag u niet te veel verdienen. Vanaf 18 jaar hebt u uw eigen zorgverzekering en kunt u zorgtoeslag aanvragen.

TERUG