Home
Diensten
Contact
Header

Diensten

De volgende werkzaamheden kan Ro Financieel Management voor u verzorgen/verwerken:

  inboeken en verwerken van administraties
  begeleiden en/of opzetten van de administratie 
  debiteuren- en crediteurenadministratie
  tijdelijke hulp bij administratieve achterstand binnen uw bedrijf
  tussentijdse rapportages
  opstellen begrotingen 
  verzorgen van de periodieke aangiften omzetbelasting  
  samenstellen jaarstukken, verzorgen jaarrekening
  verzorgen van aangiften inkomstenbelasting
  verzorgen van de aangiften vennootschapsbelasting en dividendbelasting
  fiscale advisering
  advisering bij begrotingen en investeringsplannen
  advisering bij financieringsaanvragen
  begeleiding in keuze van rechtsvorm van de onderneming
  financiële en fiscale planning (denk o.a. schenkingen e.d.)
  advisering bij personeelsaangelegenheden
  bemiddeling en advisering inzake loonadministraties
  bemiddeling bij diverse meldingen ten behoeve van het personeel

Diensten kunnen zowel op locatie als bij Ro Financieel Management verricht worden.
_